Ekopaliva

Ekopaliva

EKOPALIVA BIOMAC se vyrábí z čisté BIOMASY, a to z pilin, hoblin nebo oprané kůry. Je to náš český, nevyčerpatelný zdroj, kterého narůstá více než se spotřebuje – na rozdíl od klasických fosilních paliv, jejichž zásoby se snižují a tím jejich cena roste. Z pohledu budoucnosti topení je BIOMASA, ze které se EKOPALIVA BIOMAC vyrábějí, nejstarší a také jediný obnovitelný zdroj paliva, který máme k dispozici pro 3. tisíciletí (slunce a voda v naší oblasti nestačí).

Samotná výroba EKOPALIV BIOMAC probíhá tak, že se dřevní odpady nejprve podrtí na jemnou frakci, dále se vysuší na minimální vlhkost a nakonec se slisují vysokým tlakem a teplotou do válcových výlisků o vysoké hustotě.

Veškerá EKOPALIVA BIOMAC, nabízená a dodávaná společností BIOMAC, jsou lisována jen z čisté, nekontaminované dřevní BIOMASY bez použití jakýchkoliv lepidel. K lisování se používají námi vyvinuté briketovací technologie BIOMAC, jejichž výlisky splňují předepsané evropské normy na kvalitu paliv z BIOMASY.

Na naše EKOPALIVA BIOMAC (EKOBRIKETY i EKOPELETY) máme provedeny atesty akreditovanými evropskými institucemi, které potvrzují splnění norem DIN a Ö-Norm.

Velmi důležitým parametrem všech evropských norem na EKOPALIVA je vedle výhřevnosti a popelnatosti i hodnota slisování EKOPALIV, vyjádřená měrnou hmotností. Ta nesmí být nikdy menší než 1 000 kg/m3, tedy slisovaná EKOPALIVA nesmí být lehčí než voda. Odborník i laik by měl vědět, že kvalitní EKOPALIVA na vodě neplavou. Dobře slisovaná EKOPALIVA BIOMAC o vysoké měrné hmotnosti nepřijímají vzdušnou vlhkost čímž se prodlužuje jejich doba skladování a hlavně déle hoří (palivo „neuletí“ do komína).A jak je to s výhřevností a popelnatostí?

EKOPALIVA BIOMAC se svojí výhřevností 18 – 19 MJ/kg řadí mezi hnědé a černé uhlí, a to díky malé zbytkové vlhkosti v rozmezí 8 ÷ 10 % (posekané dřevo pod přístřeškem vyschne za dva roky pouze na 15 – 20 % a dosáhne tím výhřevnosti jen 14,3 MJ/kg). Velmi nízký je obsah popele. Dřevěná EKOPALIVA mají do 1 %, (uhlí až 30 %). Popel z našich EKOPALIV BIOMAC rozhodně nepatří do popelnice. Pokud jste s EKOPALIVY nespalovali i obalové folie pak je i váš popel nekontaminovaný. Takový popel obsahuje mimo jiné dusík-N, fosfor-P, draslík-K, vápník-Ca, hořčík-Mg, hydroxid draselný, kysličník křemičitý, kyselinu fosforečnou a důležité stopové prvky. Je to velmi vzácné minerální hnojivo pro vaši zahrádku nebo trávník.

porovnání

A co ekologie?

EKOPALIVA BIOMAC, jakož i dřevo, jsou velkým ekologickým přínosem pro naše životní prostředí. Neobsahují žádná pojiva ani síru, halogeny či těžké kovy. Při spalování našich EKOPALIV BIOMAC se uvolňuje jen tolik oxidu uhlíku, kolik ho stromy spotřebují při svém růstu. To znamená, že se netvoří skleníkové plyny jako z fosilních paliv, které pak způsobují skleníkový efekt a následně živelné katastrofy nejen ve světě, ale už i u nás.

Obaly používané pro balení našich EKOPALIV BIOMAC jsou vyrobeny z polyetylénové folie, která sice není ekologická pro spalování ale je běžně recyklovatelná. V žádném případě by obaly neměly končit v ohni ale ve sběrnách pro druhotné zpracování plastů, za což Vám – zákazníkům – předem děkujeme my i naše životní prostředí.

ekopaliva