Automatické kotle Licotherm 24 – 42 kW

Automatické kotle Licotherm 24 – 42 kW

Nejnovější generace kotlů technologie LING®Automatický provoz řízený vnějším regulátorem (pokojový termostat) je umožněn díky velkému zásobníku paliva, elektronické regulaci a retortovému hořáku se šnekovým podavačem. Objem zásobníku 300 litrů na několikadenní bezobslužný provoz. Z čela kotle snadno přístupný trubkový výměník = jednoduché čištění. Spalování dřevních pelet s účinností až 88 % = záruka nízké spotřeby. Retortový hořák LING® umožňuje spalovat i méně hodnotná peletovaná biopaliva. Možnost doplňkového spalování kusového dřeva do délky polen 50 cm. Minimální nároky na komín – nemá odtahový ventilátor, tedy nemusí mít speciální vyvložkovaný komín (jako přetlakový) – konstrukce umožňuje dosahovat vysokých účinností i za komínových teplot nad 200 °C, což zamezuje kondenzaci spalin v komíně a podstatně to snižuje dehtování a celkové zanášení komínového průduchu. Snadná instalace v kotelně vzhledem k tomu, že kotel lze jednoduše rozebrat na kotlové těleso, hořák a násypku.


Webové stránky výrobců: 

Kotle AM xx Licotherm BIO

Řada kotlů AM xx Licotherm BIO vychází z konstrukční základny kotlů Licotherm. AM24 Licotherm BIO2 Kotle byly upraveny a odzkoušeny pro výhradní spalování dřevních pelet o zrnitosti 6 – 10 mm a vlhkosti do 15 % (zkoušky byly provedeny s palivem v kvalitě dle přílohy A.2 ČSN CEN/TS 14961).V nabídce jsou výkonové varianty 15, 24 a 46 kW jmenovitého výkonu kotle. Pro toto záruční palivo byly u všech kotlů řady Licotherm BIO splněny požadavky na třídu 5 a EKODESIGN dle ČSN-EN 303-5:2013.

AM Licotherm XX Combi

Řada kotlů AM Licotherm XX Combi je poslední novinkou vycházející z konstrukční základny kotlů Licotherm. Na počátku roku 2017 byl upraven a odzkoušen kotel pro spalování hnědého uhlí – b: OŘECH 2 o zrnitosti 4-25 mm a vlhkosti do 20% a dřevní pelety o zrnitosti 4-15 mm – vlhkosti do 20% s označením AM Licotherm 26 Combi. Počátkem roku 2018 byla pak řada doplněna kotlem s označení AM Licotherm 46 Combi. Pro obě garanční paliva splňují kotle ve všech svých parametrech požadavky na EKODESIGN dle Nařízení Komise (EU) 2015/1187.

Řada kotelů AM Licotherm XX COMBI si zachovává horizontální trubkový výměník, doplněný navíc o tzv. modul čištění, díky kterému se popílek z čištění výměníku a zadního sběrače spalin jednoduše „překlopí“ do popelníkové zásuvky pod hořákem kotle. Zcela nová je originální spalovací komora, která byla vyvinuta ve spolupráci s předním evropským výrobcem žáruvzdorných tvarovek, firmou LAC s.r.o.. I když je kvalitní žárobeton jednou z nejdražších částí moderního kotle na tuhá paliva a mnozí výrobci jej používají jak šafránu, u kotle COMBI se jím rozhodně nešetřilo. Unikátní tvar komory a dostatek žárobetonu zajišťují dokonalé vyhoření hořlaviny s tvorbou minima škodlivých emisí, včetně nežádoucího jemného prachu. Kotel tak dosahuje při spalování hnědého uhlí i dřevních pelet emisí podle EKODESIGNU a je tak podporován v rámci probíhajících kotlíkových dotací.

Kotle dosahují provozní účinnosti 90 % i při teplotě spalin 150 °C, což je bezesporu velká výhoda při projektování spalinových cest.Díky elektronické regulaci, velkému zásobníku paliva (300 l) a velkému popelníku (40l) je umožněn několikadenní bezobslužný provoz. Při spalování spékavých paliv či provozu na maximální výkon je nutná kontrola kotle v délce 5 minut denně.Princip retortového hořáku umožňuje zapálit kotel pouze na začátku topné sezóny, regulace poté kotel udržuje v pohotovostním stavu tak, aby mohl během krátké doby naběhnout na optimální provoz. Umožňuje to provoz s nízkými náklady i při letním režimu (pouze ohřev teplé vody v bojleru).