Automatické kotle Atmos

Automatické kotle Atmos

Ekologické a plně automatické kotle na pelety ATMOS

Jsou konstruovány pro dokonalé spalování pelet, tak že do levé či pravé strany kotle, podle potřeby zákazníka, je zabudován hořák na pelety, který si plně automaticky, za pomocí šnekového dopravníku odebírá pelety ze zásobníku. Zásobník paliva bývá umístěn vedle kotle, nebo ve vedlejší místnosti a může mít libovolnou velikost (standardně 250, 500 nebo 1000 l). Často bývá i jako zásobník paliva použita část kotelny, která pak vystačí na celou topnou sezonu.Samotný provoz hořák na pelety funguje zcela automaticky. V případě, že hořák dostane pokyn ke startu, nebo-li vznikne potřeba topit, nasype dopravník pelety do hubice hořáku a sám je zapálí topným tělískem (spirálou). Po dostatečném rozhoření pelet, najede hořák na nastavený výkon, v kterém setrvá do doby než je systém (dům) vytopen. Poté se hořák vypne a pelety v komůrce hořáku dohoří. Hořák je tak připraven k novému startu. Celý cyklus se v případě další potřeby vždy opakuje.Výkon kotle a další funkce hořáku jsou řízeny elektronickou regulací, která umožňuje přizpůsobit chod kotle konkrétním podmínkám celého systému. Doplňování pelet, čištění spalovací komůrky hořáku a vybírání popela provádíme, jednou za 1 – 30 dní, a to podle kvality pelet a velikosti zásobníku. V případě potřeby je možné kotle vybavit automatickým odpopelňovacím systémem pro komfortní vytápění s minimální obsluhou.Díky těmto vlastnostem jsou tyto kotle stejně komfortní co se týče obsluhy a užitných vlastností tak jako topení plynem, propan butanem či LTO. Hlavní předností je ale to, že na rozdíl od zemního plynu či LTO, spalují obnovitelné zdroje energie.


Výhody kotlů na pelety Atmos

 • Velký komfort vytápění
 • Vysoká účinnost 90 až 93 % podle typu – malá spotřeba paliva
 • Ekologické spalování – kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 5 a EKODESIGN 2015/1189
 • Automatický provoz a vypnutí kotle po dohoření paliva
 • Automatické vybírání popela – při zabudovaném odpopelnění

Kombinované kotle na zplynování dřeva nebo uhlí s hořákem na pelety nebo extra lehký topný olej (ELTO)

Řada kombi kotlů ATMOS DC18SP(L), DC25SP(L), DC30SPX(L) DC32SP(L) umožňuje ekologické spalování dřeva na principu generátorového zplynování v kombinaci s hořákem na pelety (DCxxSP(SPX)) nebo extra lehký topný olej ELTO (DCxxSPL(SPXL)).

Kotel umožňuje podle typu střídání paliv, ruční topení dřevem a plně automatické topení topíme peletami nebo ELTO podle toho, jaký hořák se do kotle zabuduje. V případě potřeby je samozřejmostí možnost koupit kotel bez hořáku, s tím, že si jej vyberete později, anebo jej použijete z minulého kotle.

Kotel je konstruován jako těleso se třemi nad sebou posazenými komorami. Vrchní dvě komory slouží ke zplynování dřeva, tak jak to známe u klasických zplynovacích kotlů. Třetí, nejspodnější komora je zepředu osazena požadovaným hořákem a vyložena keramikou pro optimální kvalitu spalování. Spalovací systémy jsou od sebe odděleny vodním pláštěm, navzájem se tak příliš neovlivňují, a tím dosahuje kotel vysoké účinnosti při topení jednotlivými palivy. Odvod spalin do komína je řešen jedním výstupním hrdlem, a proto vystačíme s jedním komínem. Nové kombi kotle ATMOS C18SP a C25SP umožňují ekologické spalování hnědého uhlí a dřeva jako náhradního paliva (na zátop) na principu generátorového zplynování v kombinaci s hořákem na pelety.

Kotel je konstruován jako těleso se třemi nad sebou posazenými komorami. Vrchní dvě komory slouží ke zplynování hnědého uhlí, tak jak to známe u klasických zplynovacích kotlů. Třetí, nejspodnější komora je zepředu osazena hořákem na pelety ATMOS A25.

Kotel je konstruován jako těleso se třemi nad sebou posazenými komorami. Vrchní dvě komory slouží ke zplynování hnědého uhlí, tak jak to známe u klasických zplynovacích kotlů. Třetí, nejspodnější komora je zepředu osazena hořákem na pelety ATMOS A25.


Výhody kotlů Atmos:

 • možná kombinace jednotlivých druhů paliv – střídání paliva bez úprav na kotli dřevo + pelety, dřevo + uhlí + pelety
 • možná záměna jednotlivých hořáků – kdykoli můžeme přejít na jiné médium (pelety/topný olej)
 • vysoká účinnost při jednotlivých palivech – prakticky stejná jako u speciálních kotlů na pelety nebo ELTO (až 92,3 % při jmenovitém výkonu)
 • levnější řešení – sečteme-li náklady na pořízení dvou kotlů, jejich zapojení a odkouření (komín) zjistíme, že jeden kotel ač dražší je ekonomicky výhodnější
 • malý zastavěný prostor – oproti více kotlům
 • jeden komín a kouřovodekologický provoz – kotel dle ČSN EN 303-5 třídy 4 a 5, EKODESIGN 2015/1189 (DC25SP, DC30SPX, DC32SP, C18SP, C25SP)
 • dotovaný kotel – (DC25SP, DC30SPX, DC32SP, C18SP)
 • kotel je vybaven funkcí automatického startu hořáku na pelety po dohoření dřeva