:: úvodní strana ::  :: kontakt ::   :: mapa webu ::

Automatické kotle Licotherm 24-42 kW

Nejnovější generace kotlů technologie LING®

Automatický provoz řízený vnějším regulátorem (pokojový termostat) je umožněn díky velkému zásobníku paliva, elektronické regulaci a retortovému hořáku se šnekovým podavačem.

Objem zásobníku 300 litrů na několikadenní bezobslužný provoz.

Z čela kotle snadno přístupný trubkový výměník = jednoduché čištění.

Spalování dřevních pelet s účinností až 88% = záruka nízké spotřeby.

Retortový hořák LING® umožňuje spalovat i méně hodnotná peletovaná biopaliva.

Možnost doplňkového spalování kusového dřeva do délky polen 50cm.

Minimální nároky na komín - nemá odtahový ventilátor, tedy nemusí mít speciální vyvložkovaný komín (jako přetlakový) - konstrukce umožňuje dosahovat vysokých účinností i za komínových teplot nad 200°C, což zamezuje kondenzaci spalin v komíně a podstatně to snižuje dehtování a celkové zanášení komínového průduchu.

Snadná instalace v kotelně vzhledem k tomu, že kotel lze jednoduše rozebrat na kotlové těleso, hořák a násypku.

www stránky výrobce


LICOTHERM - Automatický teplovodní kotel na pevná paliva


* Nejnovější generace kotlů technologie LING®
* Automatický provoz řízený vnějším regulátorem (pokojový termostat) je umožněn díky velkému zásobníku paliva, elektronické regulaci a retortovému hořáku se šnekovým podavačem
* Objem zásobníku 300 litrů na několikadenní bezobslužný provoz
* Z čela kotle snadno přístupný trubkový výměník = jednoduché čištění
* Spalování hnědého uhlí velikosti O2 a dřevních pelet s účinností až 88% = záruka nízké spotřeby
* Retortový hořák LING® umožňuje spalovat i méně hodnotná peletovaná biopaliva
* Možnost doplňkového spalování kusového dřeva do délky polen 50cm
* Minimální nároky na komín - nemá odtahový ventilátor, tedy nemusí mít speciálně vyvložkovaný komín (jako přetlakový) - konstrukce umožňuje dosahovat vysokých účinností i za komínových teplot nad 200°C, což zamezuje kondenzaci spalin v komíně a podstatně to snižuje dehtování a celkové zanášení komínového průduchu
* Snadná instalace v kotelně vzhledem k tomu, že kotel lze jednoduše rozebrat na kotlové těleso, hořák a násypku

kotel Licotherm

Popis kotle:

Kotel LICOTHERM je určen k vytápění objektů s tepelnou ztrátou do 30 kW. Konstruován je pro spalování pevných paliv do zrnitosti 25 mm - především hnědého uhlí ořech2 a dřevních pelet, v případě nutnosti v něm lze doplňkově spalovat také kusové dřevo.

Kotel tvoří dva základní celky - kotlové těleso a hořák. Kotlové těleso je ocelové konstrukce s litinovými dvířky, ty jeho části, které přicházejí do styku se spalinami, jsou vyrobeny z kvalitních plechů tloušťky 5mm. Hořák je integrován do spodní části kotlového tělesa. Nad ním je umístěn keramický katalyzátor. Tvar katalyzátoru usměrňuje spaliny jednak zpět nad hořák - tím umožňuje dokonalé vyhoření paliva a dohoření spalin - jednak na zadní stěnu kotlového tělesa. Odtud jsou spaliny směřovány do trubkového výměníku s turbulátory a následně přes sběrač spalin do kouřovodu.

V horním panelu kotle je umístěn regulátor. Hořák je konstruován na principu spodního přikládání paliva (retortový) a samotné spalování v něm připomíná hoření v kovářské výhni. Z násypky je palivo dodáváno šnekovým podavačem (motor s převodovkou, šnekovnice) do kolena-retorty. Zde je vytlačováno vzhůru na kruhový rošt. Rošt i retorta jsou vyrobeny z vysoce kvalitní litiny. Retorta je umístěna ve směšovači, do kterého je foukán vzduch ventilátorem. Drážkami mezi retortou a roštem je pak vzduch foukán do nahořelé vrstvy paliva. Množství spalovacího vzduchu (resp. intenzita rozdmýchávání paliva) je dáno regulovatelnými otáčkami ventilátoru.

Vyhořelé palivo - popel a struska - přepadávají přes okraje roštu do popelníku pod směšovačem. Palivo je do spalovací části hořáku dodáváno v cyklech, které jsou nastavitelné na regulátoru (viz.dále). Hořák se v automatickém provozu zapíná a vypíná podle požadované teploty topné vody ( nastavitelná kotlovým termostatem) nebo podle potřeby tepla v referenční místnosti (externím regulátorem - např. prostorovým termostatem).


Základní technické parametry:Základní parametry
Hmotnost [kg] 390
Rozměry š x v x h [mm] 1450 x 1425 x 700
Objem vody v kotlovém tělese [l] 70
Objem zásobníku paliva [dm3] 300
Pracovní přetlak vody [MPa] 0.2
Provozní teplota vody [°C] 60 -90

Požadavky na připojení
Průměr kouřovodu [mm] 150
Minimální komínový tah [Pa] 10
Připojovací rozměry nátr. topné vody G 1 1/2"
Připojovací napětí [V/Hz] 230/50
Elektrický příkon [W] 250
Elektrické krytí [IP] 20

Teplotechnické parametry Hnědé uhlí O2 / pelety
Jmenovitý výkon [kW] 25
Minimální výkon [kW] 7
Účinnost [%] 86 / 88
Spotřeba paliva - jmen.výkon [kg/hod] 5,8 / 5,9
Spotřeba paliva - min.výkon [kg/hod] 1,6 / 1,7
Doba hoření při jmen.výkonu [hod.] 45 /35
Rozsah teploty spalin [°C] 110 - 250
Třída kotle dle ČSN 303-5 v celém výkon.rozsahu 3

Předepsané palivo:
hnědé uhlí OŘECH 2 o zrnitosti 4- 25 mm a vlhkosti do 20 %
dřevní pelety - kvalita dle přílohy A.2 ČSN CEN/TS 14 961
  © 2008 Novatop, Dobronín